Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Cofnodion - Pwyllgor Trethdalwyr Annomestig a gynhaliwyd ar 2 Chwefror 2022. pdf icon PDF 195 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyfarfod â Chynrychiolwyr Talwyr Treth Annomestig i drafod materion yn ymwneud â Chynigion Cyllideb Ddrafft 2023/24. pdf icon PDF 187 KB

Dogfennau ychwanegol: