Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Cyswllt: Jo Thomas 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Camlas Mynwy ac Aberhonddu - Gweithgor Braich Crymlyn a gynhaliwyd ar 30 Tachwed 2023. pdf icon PDF 209 KB

4.

Diweddariad ar Faterion yn Ymwneud â'r Gamlas. pdf icon PDF 225 KB

5.

Diweddariad gan - Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy, Aberhonddu a'r Fenni – Llafar.