Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

I benodi Is-Gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

Dogfennau ychwanegol:

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Cynhaliwyd y Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ar 25ain Gorffennaf 2022. pdf icon PDF 249 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

I dderbyn diweddariad ar faterion sy’n ymwneud â’r Gamlas. pdf icon PDF 363 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

I dderbyn a diweddaru gan MBACT (diweddariad llafar).

Dogfennau ychwanegol: