Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I benodi Is-Gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

5.

Cynhaliwyd y Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ar 27ain Chwefror 2020. pdf icon PDF 232 KB

6.

Diweddariad ar faterion sy’n ymwneud â’r Gamlas. pdf icon PDF 226 KB

7.

Diweddariad gan Mr Richard Dommett - MBACT (diweddariad llafar).