Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd am y flwyddyn nesaf.

Dogfennau ychwanegol:

2.

I benodi Is-Gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

Dogfennau ychwanegol:

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

5.

Cynhaliwyd y Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ar 27ain Chwefror 2020. pdf icon PDF 232 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad ar faterion sy’n ymwneud â’r Gamlas. pdf icon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad gan Mr Richard Dommett - MBACT (diweddariad llafar).

Dogfennau ychwanegol: