Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cynhaliwyd y Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ar 7fed Tachwedd 2019. pdf icon PDF 227 KB

4.

Aelodaeth ar y Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu. pdf icon PDF 239 KB

5.

I dderbyn diweddariad ar faterion sy’n ymwneud â’r Gamlas (diweddariad llafar).

·         Diweddariad Cynnal a Chadw;

·         Rhaglen Waith 2019/2020;

·         Cyllid;

·         Cychod.

 

6.

Diweddariad gan Mr Richard Dommett (diweddariad llafar).