Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I dderbyn a nodi y cofnodion canlynol:-

 

4.

Cynhaliwyd y Gweithgor Cangen Crymlyn - Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu ar 8fed Chwefror 2018. pdf icon PDF 149 KB

5.

I dderbyn diweddariad ar faterion sy’n ymwneud â’r Gamlas (diweddariad llafar).

·         Diweddariad Cynnal a Chadw;

·         Rhaglen Waith 2017/2018;

·         Cyllid;

·         Cychod.

 

 

6.

Diweddariad gan Mr Richard Dommett (diweddariad llafar).