Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi,Tŷ Penallta , Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion..

3.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Cyd -bwyllgor Ymgynghorol a gynhaliwyd ar 20fed Ebrill 2016. pdf icon PDF 134 KB

5.

Materion yn Codi.

Cofnodion Cyd-bwyllgorau Ymgynghorol Cyfadrannau (copïau ynghlwm) a materion yn codi: -

6.

Cydbwyllgor Ymgynghorol Addysg a Hamdden a gynhaliwyd ar 9fed Chwefror 2016. pdf icon PDF 202 KB

7.

Ymgynghoriaeth rhwng yr Undebau Llafur a Rheolaeth.

8.

Cydweithio.

9.

Unrhyw Fater Arall.

10.

Dyddiadau a Lleoliadau cyfarfodydd i ddod:-

Dydd Mercher, 26ain Hydref 2016 a 2pm;

Dydd Mercher, 25ain Ionawr 2017 a 2pm;

Dydd Mercher, 26ain Gorfennaf 2017 a 2pm