Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau Diddordeb

            Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Ysgolion a Hamdden a gynhaliwyd ar 25ain Ionawr 2017. pdf icon PDF 142 KB

4.

Materion yn Codi.

Cofnodion Pwyllgorau Ymgynghorol y Gyfarwyddiaeth (copiau ynghlwm) a materion yn codi:-

5.

Cydbwyllgor Ymgynghorol - Cyfadran Addysg - Ysgolion a gynhaliwyd ar 9fed Tachwedd 2016. pdf icon PDF 348 KB

6.

Cydbwyllgor Ymgynghorol -Cyfadran Addysg - Ysgolion a gynhaliwyd ar 9fed Chwefror 2017. pdf icon PDF 354 KB

7.

Cydbwyllgor Ymgynghorol - Cyfadran y Prif Weithredwr a gynhaliwyd ar 14eg Chwefror 2017. pdf icon PDF 192 KB

8.

Cydbwyllgor Ymgynghorol - Cyfadran Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 20fed Mawrth 2017. pdf icon PDF 211 KB

9.

Ymgynghoriad rhwng Undebau Llafur a Rheolwyr.

10.

Cydweithio.

11.

Unrhyw Fusnes Arall.

12.

Dyddiadau cyfarfodydd i ddod: -

Dydd Mercher, 26ain Gorffennaf 2017 a 2pm;

Dydd Mercher, 25ain Hydref 2017 a 2pm;

Dydd Mercher, 24ain Ionawr 2018 a 2pm.