Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Cynhaliwyd y Cydbwyllgor Ymgynghorol ar 20fed Gorfennaf 2016. pdf icon PDF 141 KB

5.

Materion yn Codi.

Cofnodion Pwyllgorau Ymgynghorol y Gyfarwyddiaeth (copiau ynghlwm) a materion yn codi:- 

6.

Pwyllgor Ymgynghorol Cymunedau ar y cyd a gynhaliwyd ar 5ed Medi 2016. pdf icon PDF 170 KB

7.

Pwyllgor Ymgynghorol ar y cyd Gwasanaethau Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 10fed Hudref 2016. pdf icon PDF 152 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

8.

Ymgynghoriad rhwng Undebau Llafur a Rheolwyr.

9.

Cydweithio.

10.

Unrhyw Fater Arall.

11.

Dyddiadau cyfarfodydd i ddod: -

Dydd Mercher, 25ain Ionawr 2017 ar 2pm;

Dydd Mercher, 19aig Ebrill 2017 ar 2pm;

Dydd Mercher, 26ain Gorffennaf 2017 ar 2pm.