Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Grantiau i'r Panel Sector Gwirfoddol a gynhaliwyd ar 21ain Tachwedd 2022. pdf icon PDF 205 KB

Dogfennau ychwanegol:

Derbyn ac ystyried yr adroddiad canlynol gan y Pennaeth Gwasanaethau Ariannol a Swyddog Adran 151:-

 

4.

Ceisiadau am Gymorth Ariannol. pdf icon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gweithredu yn y dyfodol y Grantiau ar gyfer Gronfa'r Sector Gwirfoddol a Chronfa'r Degwm. pdf icon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol: