Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Madia Afzal 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd 2021. pdf icon PDF 354 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Rhaglen Sefydlu Aelodau 2022. pdf icon PDF 229 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Newidiadau i'r Protocol Absenoldeb Teuluol Ar Gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol. pdf icon PDF 322 KB

6.

Diweddariad Llafar - Canlyniad Pleidlais Aelodau ar Ddarparu Ffonau Symudol.