Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 14 Mawrth 2023. pdf icon PDF 125 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Adroddiadau Blynyddol i Wasanaethau Democrataidd. pdf icon PDF 306 KB

5.

Ymgynghoriad ar y cynnig i ddisodli Siarter Cefnogi a Datblygu Aelodau Cymru. pdf icon PDF 293 KB

6.

Arolwg Cefnogi a Datblygu Aelodau/Amseroedd Cyfarfod – Canlyniad ac Ystyriaeth. pdf icon PDF 657 KB

Dogfennau ychwanegol: