Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 19 Tachwedd 2021. pdf icon PDF 212 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Adroddiad Drafft Panel Taliadau Annibynnol Cymru 2022/23. pdf icon PDF 334 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Gweithredu Amrywiaeth mewn Democratiaeth. pdf icon PDF 333 KB

Dogfennau ychwanegol: