Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Cyfarfod digidol - Trwy ‘Microsoft Teams’

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 20 Tachwedd 2019. pdf icon PDF 222 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol: Adroddiad Blynyddol Drafft 2021/2022 a'r Adroddiad Atodol ar yr Egwyddorion mewn perthynas ag Ad-dalu Costau Gofal. pdf icon PDF 348 KB

Dogfennau ychwanegol: