Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Amy Dredge 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd ar 6 Chwefror 2019. pdf icon PDF 213 KB

4.

Dynodiad fel Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd y Dirprwy Swyddog Monitro. pdf icon PDF 229 KB

5.

Adroddiadau Blynyddol i Wasanaethau Democrataidd. pdf icon PDF 622 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

E-ddysgu - Diweddariad Llafar.

7.

Adroddiadau Blynyddol Aelodau Etholedig - Diweddariad ar Lafar.