Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 23ain Gorffennaf 2018. pdf icon PDF 150 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Adolygiad o Hyfforddiant Aelodau 2014 - 2018. pdf icon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cymorth T.G. i Gynghorwyr - Cyflwyniad.

6.

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol:-

Nid oes unrhyw eitemau gwybodaeth i'w hystyried.