Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Kim Houghton 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 12 Ebril 2018 pdf icon PDF 145 KB

4.

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol:-

Nid oes unrhyw eitemau gwybodaeth i'w hystyried

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

5.

Adolygiad o Ffiniau'r Cyngor Cymunedol a Threfniadau Etholiadol pdf icon PDF 146 KB

6.

Adroddiadau Blynyddol i Wasanaethau Democrataidd. pdf icon PDF 192 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cymorth a Datblygu Aelodau. pdf icon PDF 141 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Adroddiad ar Ganlyniad Ymweliadau'r Panel i Brif Gynghorau Cymru 2017 pdf icon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol: