Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 23ain Tachwedd 2017. pdf icon PDF 150 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

4.

Defnydd o Ddyfeisiau Personol (Cyflwyniad).

5.

Adroddiadau Blynyddol ar gyfer Aelodau Etholedig 2017/18 (Diweddariad llafar).

6.

Pleidleisio Electronig yn y Cyngor Llawn. pdf icon PDF 138 KB