Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 28 Medi 2017. pdf icon PDF 140 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Gohebiaeth y Cynghorydd â Staff - Defnyddio'r Rhestr Gysylltu E-bost 'Pob Defnyddiwr'.

5.

Siarter CLlLC ar gyfer Cynorthwyo a Datblygu Aelodau. pdf icon PDF 149 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Blynyddol Drafft y Panel Cydnabyddiaeth Annibynnol 2018/19. pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol: