Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 1 Mawrth 2017. pdf icon PDF 136 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Adroddiadau Blynyddol i Wasanaethau Democrataidd. pdf icon PDF 184 KB

5.

Hyfforddiant a Chwrs Cyflwyno (diweddariad llafar).

6.

Adroddiadau Blynyddol ar gyfer Aelodau Etholedig 2016/17 (diweddariad llafar).