Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

Cynhaliwyd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 17eg Tachwedd 2016

4.

Darpariaeth TGCh Aelodau (Arddangosiad)

5.

Protocol ar gyfer Annerch y Cyngor Llawn (Llafar)

6.

Diweddariad ar Gyfansoddiad y Cyngor.