Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cyswllt: Julie Lloyd 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd am y flwyddyn nesaf.

Dogfennau ychwanegol:

2.

I ethol Is-Gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

5.

Cyfarfod Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a gynhaliwyd ar 14 Chwefror 2022. pdf icon PDF 498 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

 

6.

Polisi Trais yn y Gweithle wedi'i ddiweddaru pdf icon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch - Cyflwyniad

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol

 

 

8.

Diweddariadau Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch diweddar. pdf icon PDF 303 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Ystadegau am Ddamweiniau ar gyfer Ionawr - Mawrth 2022 pdf icon PDF 376 KB

Dogfennau ychwanegol:

Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Gwener, 15 Gorffennaf 2022.