Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Sirhywi, Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cyfarfod Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2021. pdf icon PDF 353 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

4.

Diweddariad ar lafar - Iechyd a Diogelwch.

5.

Diweddariad - Cytundeb Lefel Gwasanaeth Iechyd a Diogelwch. pdf icon PDF 116 KB

6.

Diweddariad ar lafar - Adroddiad Gwaith Cynnal a Chadw Statudol.

7.

Diweddariad ar lafar - Cyflwyniad Rheoli Risg.

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol

 

 

8.

Diweddariadau Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch diweddar. pdf icon PDF 228 KB

9.

Adroddiad Ystadegau am Ddamweiniau ar gyfer Hydref 2021-Rhagfyr 2021. pdf icon PDF 376 KB

Dogfennau ychwanegol:

 Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Gwener, 11 Chwefror 2022.