Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cyfarfod Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a gynhaliwyd ar 21ain Mehefin 2021. pdf icon PDF 371 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

 

4.

Trosolwg Iechyd a Diogelwch - Cyflwyniad.

5.

Diweddariad Cynllun Gweithredu Iechyd a Diogelwch. pdf icon PDF 124 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad Asbestos a Thân - Cyflwyniad.

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol :-

 

 

7.

Diweddariadau Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch diweddar. pdf icon PDF 289 KB

8.

Adroddiad Ystadegau Damweiniau ar Ebrill 2021 - Hydref 2021. pdf icon PDF 374 KB

Dogfennau ychwanegol:

* Os oes aelod o'r Pwyllgor yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Rebecca Barrett, 01443 864245, erbyn 10.00am ar ddydd Gwener, 12fed Tachwedd 2021.