Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cyswllt: Julie Lloyd 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cyfarfod Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2022. pdf icon PDF 350 KB

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

 

 

4.

Diweddariad Cynllun Gweithredu Iechyd a Diogelwch. pdf icon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Pwrpas/Cyfeirnod y cyfarfod hwn (UNSAIN)

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn a nodi yr eitem(au) gwybodaeth ganlynol

 

 

6.

Adroddiad Blynyddol Gofal yn Gyntaf pdf icon PDF 213 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariadau Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch diweddar. pdf icon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Ystadegau Damweiniau ar gyfer Ebrill - Medi 2022 pdf icon PDF 375 KB

Dogfennau ychwanegol:

  Os oes aelod o'r Pwyllgor Craffu yn dymuno i unrhyw un o'r Eitemau Gwybodaeth uchod i gael eu dwyn ymlaen ar gyfer adolygiad yn y cyfarfod, cysylltwch â Julie Lloyd, 01443 864246, erbyn 10.00am ar ddydd Gwener, 11 Tachwedd 2022.