Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I benodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd am y flwyddyn nesaf.

2.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Ddiddordeb.

 

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

4.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

5.

Cyfarfod Iechyd a Diogelwch Corfforaethol a gynhaliwyd ar 16eg Tachwedd 2020. pdf icon PDF 356 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

 

6.

Trosolwg Iechyd a Diogelwch - Cyflwyniad.

7.

Trosolwg Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch - Cyflwyniad.

8.

Diweddariadau Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch diweddar. pdf icon PDF 227 KB

9.

Adroddiad Ystadegau Damweiniau ar Ebrill 2020 - Mawrth 2021 pdf icon PDF 233 KB

Dogfennau ychwanegol: