Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cyswllt Cynghorau Cymuned a gynhaliwyd ar 3 Ebrill 2023. pdf icon PDF 217 KB

4.

Materion yn Codi.

5.

Adroddiad Diweddaru ar y Gronfa Ymrymuso’r Gymuned. pdf icon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad Gorchwyl a Gorffen o Bolisi Parcio Preswylwyr. pdf icon PDF 189 KB

Dogfennau ychwanegol:

I drafod y materion canlynol a godwyd gan y Pwyllgor Cyswllt Cyngor Tref a Chymuned:

7.

Nodyn Briffio ar Faterion a Godwyd gan Gynghorau Tref a Chymuned. pdf icon PDF 499 KB

1.    Cynllun Llesiant Caerffili (Swyddog yn Mynychu)

2.    Gorfodaeth Parcio Sifil.

3.    Adolygiad Goleuadau Stryd

4.    Cyfundrefnau Torri Gwair a Bioamrywiaeth (adroddiad Cabinet ynghlwm)

Dogfennau ychwanegol: