Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Is-bwyllgor Cyswllt â'r Cynghorau Cymunedol 27 Gorffennaf 22. pdf icon PDF 226 KB

4.

Materion yn Codi.

I drafod y materion canlynol a godwyd gan y Pwyllgor Cyswllt Cyngor Tref a Chymuned: -

5.

Nodyn Briffio ar Faterion a Godwyd gan Gynghorau Tref a Chymuned. pdf icon PDF 224 KB

1.    Taliadau Digwyddiad Parc

2.    Gorfodaeth Parcio Sifil

3.    Diogelwch Cymunedol

4.    Goleuadau Stryd

Dogfennau ychwanegol: