Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

Er mwyn penodi Cadeirydd yr Is-bwyllgor Cyswllt â Chynghorau Cymuned am y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Er mwyn penodi Is-gadeirydd yr Is-bwyllgor Cyswllt â Chynghorau Cymuned am y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

3.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

5.

Is-bwyllgor Cyswllt â'r Cynghorau Cymunedol 24 Tachwedd 22. pdf icon PDF 207 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Materion yn Codi.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cronfa Ymrymuso'r Gymuned (Cyflwyniad).

Dogfennau ychwanegol:

I drafod y materion canlynol a godwyd gan y Pwyllgor Cyswllt Cyngor Tref a Chymuned: -

8.

Cynllun Hyfforddi Cynghorwyr Cymuned.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Nodyn Briffio ar Faterion a Godwyd gan Gynghorau Tref a Chymuned. pdf icon PDF 321 KB

Dogfennau ychwanegol: