Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Penodi Cadeirydd Is-bwyllgor Cyswllt y Cyngor Cymuned.

3.

Penodi Is-gadeirydd Is-bwyllgor Rhagfarn y Cyngor Cymuned.

4.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion. 

 

5.

Nodi cofnodion Is-bwyllgor Cyswllt y Cyngor Cymuned a gynhaliwyd ar 31 Mawrth 2021. pdf icon PDF 211 KB

6.

Materion yn Codi.

7.

Ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent - Cyflwyniad.

I drafod y materion canlynol a godwyd gan y Pwyllgor Cyswllt Cyngor Tref a Chymuned: -

8.

Diweddariad Terfynol gan Gynrychiolydd y Cyngor Cymuned i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerffili.

9.

Cyfarfodydd Aml-leoliad a'r Cyngor Cymuned.

10.

Nodyn Briffio ar Faterion a Godwyd gan Gynghorau Tref a Chymuned. pdf icon PDF 390 KB