Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sharon Hughes 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:- pdf icon PDF 226 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Materion yn Codi.

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

5.

Ail Gynllun Datblygu Lleol Newydd (Cyflwyniad).

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent (Cyflwyniad).

Dogfennau ychwanegol:

7.

Nodyn Briffio ar Faterion a Godwyd gan Gynghorau Tref a Chymuned. pdf icon PDF 221 KB

1.    Civil Parking Enforcement

2.    Community Safety

3.    Street Lighting

Dogfennau ychwanegol: