Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Morgan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

3.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

4.

Materion yn Codi.

5.

Darpariaeth Gwasanaethau Ieuenctid - Paul O'Neill, Uwch Reolwr Gwasanaethau Ieuenctid, i fynychu.