Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrew Highway 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Datganiadau o Ddiddordeb
Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I dderbyn a nodi y cofnodion canlynol:-

3.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol 27 Tachwedd 2018. pdf icon PDF 146 KB

I dderbyn a nodi’r diweddariadau canlynol:-

4.

Y Diweddaraf Ar Faterion Sy'n Ymwneud  Thref Caerffili. pdf icon PDF 760 KB

5.

Archwiliad. pdf icon PDF 246 KB