Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Rhymni - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

 

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) a gynhaliwyd ar 29 Mehefin 2023. pdf icon PDF 218 KB

4.

Ystyried y camau gweithredu a materion sy'n codi o'r cofnodion (diweddariad llafar).

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

 

5.

Diweddariad gan y Cynghorydd CGM.

6.

Adroddiad Blynyddol Drafft y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog. pdf icon PDF 623 KB

7.

Diwrnod Cofio'r Holocost.

8.

Hyfforddiant Aelodau (diweddariad ar lafar).

9.

Diweddariad ar Aelodaeth CYSAG. pdf icon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad ar Gohebiaeth. pdf icon PDF 111 KB

11.

Rhestr Cyfarfodydd 2023/2024. pdf icon PDF 180 KB

Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog Cymru ar Addysg Grefyddol (CCYSCAG):-

 

 

12.

Adborth o Gyfarfod CCYSAGauC rhithwir Tymor yr Haf wedi'i gynnal gan Gyngor Sir Ddinbych ar 19 Mehefin 2023. pdf icon PDF 293 KB

13.

Adborth o Gyfarfod CCYSAGauC rhithwir Tymor yr Hydref wedi'i gynnal gan Gyngor Rhondda Cynon Taf ar 25 Hydref 2023 (Diweddariad ar lafar).