Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) a gynhaliwyd ar 6ed Gorffennaf 2022. pdf icon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ystyried y camau gweithredu a materion sy'n codi o'r cofnodion (diweddariad llafar).

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

 

5.

Derbyn cyflwyniad gan Ysgol Lewis Pengam ar Grefydd. Gwerthoedd a Moeseg (CGM) ac Addoli ar y Cyd (diweddariad llafar).

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Blynyddol CYSAG Caerffili 2021-2022. pdf icon PDF 7 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad gan y Cynghorydd CGM. pdf icon PDF 253 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Monitro Darpariaeth a Safonau - Adroddiadau Arolygu Ysgolion Caerffili. pdf icon PDF 119 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diwrnod Cofio'r Holocost 2023. pdf icon PDF 305 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad ar Gohebiaeth. pdf icon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Amserlen Cyfarfodydd 2023. pdf icon PDF 234 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog Cymru ar Addysg Grefyddol (CCYSCAG):-

 

 

12.

Adborth o Gyfarfod Haf a Chyfarfod Cyffredinol rhithwir CCYSCAG ar 29 Mehefin 2022. pdf icon PDF 282 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cynrychiolaeth yng nghyfarfod CCYSAGauC ( (diweddariad ar lafar).

·         21 Mawrth 2023 (Sir Benfro).

 

Dogfennau ychwanegol: