Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) a gynhaliwyd ar 28ain Mawrth 2022. pdf icon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynhadledd Sefydlog CYSAG Caerffili (Maes Llafur Cytûn) a gynhaliwyd ar 28ain Mawrth 2022. pdf icon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ystyried y camau gweithredu a materion sy'n codi o'r cofnodion (diweddariad llafar).

Dogfennau ychwanegol:

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

 

6.

Diweddariad gan y Cynghorydd ar AG pdf icon PDF 250 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Newidiadau Arfaethedig i'r Chylch Gorchwyl ar gyfer CYSAG Caerffili. pdf icon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar Gohebiaeth. pdf icon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Amserlen Cyfarfodydd 2022/23 (diweddariad ar lafar).

Dogfennau ychwanegol:

CCYSAGauC:- 

 

 

10.

Adborth o cyfarfod rhithwir Gwanwyn CYSAG Cymru yn cael ei gynnal gan Castell-nedd Port Talbot ar 6fed Ebrill 2022. pdf icon PDF 427 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adborth o cyfarfod rhithwir Haf CYSAG Cymru a Cyfarfod Blynyddol ar 29ain Mehefin 2022 (diweddariad ar lafar).

Dogfennau ychwanegol:

12.

Pleidleisio Gweithredol 2022 - Etholiadau Pwyllgor Gweithredol CCYSAGauC. pdf icon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cynrychiolaeth yng nghyfarfod CCYSAGauC ( (diweddariad ar lafar).

·         Dyddiad yr Hydref 2022 i'w gadarnhau.

Dogfennau ychwanegol: