Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Rhymni - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

 

 

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog Caerffili ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg - 6 Rhagfyr 2023. pdf icon PDF 234 KB

4.

Ystyried y camau gweithredu a materion sy'n codi o'r cofnodion (diweddariad llafar).

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

 

5.

Diweddariad gan y Cynghorydd ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (diweddariad llafar).

6.

Aelodaeth o Gyngor Ymgynghorol Sefydlog Caerffili ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg (diweddariad llafar).

7.

Adnoddau Hanes Iddewon - Cyflwyniad.

8.

Diweddariad ar Gohebiaeth. pdf icon PDF 104 KB

9.

Rhestr Cyfarfodydd 2024. pdf icon PDF 178 KB

Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog Cymru ar Addysg Grefyddol (CCYSCAG):-

 

 

10.

Adborth o Gyfarfod Tymor yr Hydref Rhithwir Etholiadau Pwyllgor Gweithredol Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog a gafodd ei gynnal gan Rhondda Cynon Taf ar 25 Hydref 2023. pdf icon PDF 535 KB

11.

Adborth o Gyfarfod Tymor yr Hydref Rhithwir Etholiadau Pwyllgor Gweithredol Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog a gafodd ei gynnal gan Sir Gaerfyrddin ar 5 Mawrth 2024 (diweddariad llafar).

12.

Pleidlais Weithredol 2024 - Etholiadau Pwyllgor Gwaith Etholiadau Pwyllgor Gweithredol Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog (diweddariad llafar).