Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

 

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2023. pdf icon PDF 208 KB

4.

Ystyried y camau gweithredu a materion sy'n codi o'r cofnodion (diweddariad llafar).

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

 

5.

Diweddariad gan y Cynghorydd CGM.

6.

Ysgol Gynradd Hengoed - Cyflwyno'r Cwricwlwm Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

7.

Adroddiad Monitro a Gwerthuso ar Effaith y Newidiadau i Ddeddfwriaeth a Gweithredu'r Cwricwlwm Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg newydd. pdf icon PDF 395 KB

8.

Hyfforddiant i Aelodau.

9.

Diweddariad ar Gohebiaeth. pdf icon PDF 108 KB

10.

Amserlen Cyfarfodydd 2023/24. pdf icon PDF 99 KB

Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog Cymru ar Addysg Grefyddol (CCYSCAG):-

 

 

11.

Adborth o Gyfarfod Haf a Chyfarfod Cyffredinol rhithwir CCYSCAG ar 21 Mawrth 2023. pdf icon PDF 357 KB

12.

Adborth o Gyfarfod Haf a Chyfarfod Cyffredinol rhithwir CCYSCAG ar 19 Mehefin 2023.

13.

Pleidlais Weithredol 2023 - Etholiadau Pwyllgor Gweithredol Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Cymru.