Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Lloyd 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) a gynhaliwyd ar 6ed Gorffennaf 2022. pdf icon PDF 224 KB

4.

Ystyried y camau gweithredu a materion sy'n codi o'r cofnodion (diweddariad llafar).

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

 

5.

Derbyn cyflwyniad gan Ysgol Lewis Pengam ar Grefydd. Gwerthoedd a Moeseg (CGM) ac Addoli ar y Cyd (diweddariad llafar).

6.

Adroddiad Blynyddol CYSAG Caerffili 2021-2022. pdf icon PDF 7 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad gan y Cynghorydd CGM. pdf icon PDF 253 KB

8.

Monitro Darpariaeth a Safonau - Adroddiadau Arolygu Ysgolion Caerffili. pdf icon PDF 119 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diwrnod Cofio'r Holocost 2023. pdf icon PDF 305 KB

10.

Diweddariad ar Gohebiaeth. pdf icon PDF 107 KB

11.

Amserlen Cyfarfodydd 2023. pdf icon PDF 234 KB

Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog Cymru ar Addysg Grefyddol (CCYSCAG):-

 

 

12.

Adborth o Gyfarfod Haf a Chyfarfod Cyffredinol rhithwir CCYSCAG ar 29 Mehefin 2022. pdf icon PDF 282 KB

13.

Cynrychiolaeth yng nghyfarfod CCYSAGauC ( (diweddariad ar lafar).

·         21 Mawrth 2023 (Sir Benfro).