Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Multi-Locational Meeting - Penallta House and Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

 

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) a gynhaliwyd ar 28ain Mawrth 2022. pdf icon PDF 240 KB

4.

Cynhadledd Sefydlog CYSAG Caerffili (Maes Llafur Cytûn) a gynhaliwyd ar 28ain Mawrth 2022. pdf icon PDF 210 KB

5.

Ystyried y camau gweithredu a materion sy'n codi o'r cofnodion (diweddariad llafar).

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

 

6.

Diweddariad gan y Cynghorydd ar AG pdf icon PDF 250 KB

7.

Newidiadau Arfaethedig i'r Chylch Gorchwyl ar gyfer CYSAG Caerffili. pdf icon PDF 243 KB

8.

Diweddariad ar Gohebiaeth. pdf icon PDF 104 KB

9.

Amserlen Cyfarfodydd 2022/23 (diweddariad ar lafar).

CCYSAGauC:- 

 

 

10.

Adborth o cyfarfod rhithwir Gwanwyn CYSAG Cymru yn cael ei gynnal gan Castell-nedd Port Talbot ar 6fed Ebrill 2022. pdf icon PDF 427 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adborth o cyfarfod rhithwir Haf CYSAG Cymru a Cyfarfod Blynyddol ar 29ain Mehefin 2022 (diweddariad ar lafar).

12.

Pleidleisio Gweithredol 2022 - Etholiadau Pwyllgor Gweithredol CCYSAGauC. pdf icon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cynrychiolaeth yng nghyfarfod CCYSAGauC ( (diweddariad ar lafar).

·         Dyddiad yr Hydref 2022 i'w gadarnhau.