Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Microsoft Teams

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

 

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) – 25ain Tachwedd 2021. pdf icon PDF 284 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

 

4.

Diweddariad gan y Cynghorydd ar AG pdf icon PDF 156 KB

5.

Diweddariad ar Gohebiaeth. pdf icon PDF 102 KB

6.

Amserlen Cyfarfodydd 2022. pdf icon PDF 176 KB

CCYSAGauC:- 

7.

Adborth o cyfarfod rhithwir hydref CYSAG Cymru yn cael ei gynnal gan Torfaen ar 23ain Tachwedd 2021 pdf icon PDF 977 KB

8.

Pleidleisio Gweithredol 2022 - Enwebiadau i Bwyllgor Gwaith CCYSAGauC. pdf icon PDF 6 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Newidiadau Arfaethedig i'r Cyfansoddiad CCYSAGauC. pdf icon PDF 101 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynrychiolaeth yng nghyfarfod CCYSAGauC (diweddariad ar lafar):--