Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ystafell Rhymni - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) - 20fed Mai 2019. pdf icon PDF 249 KB

4.

Cynhadledd Sefydlog CYSAG Caerffili (Maes Llafur Cytûn) - 20fed Mai 2019. pdf icon PDF 200 KB

5.

Ystyried y camau gweithredu a materion sy'n codi o'r cofnodion (diweddariad llafar).

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

6.

Diweddariad ar Aelodaeth CYSAG. pdf icon PDF 115 KB

7.

Adroddiad Blynyddol SACRE Caerffili 2018-2019. pdf icon PDF 7 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar Ddatblygu Cwricwlwm. pdf icon PDF 2 MB

9.

Monitro Darpariaeth a Safonau - Adroddiadau Arolygu Ysgolion Caerffili. pdf icon PDF 240 KB

10.

Rhwydweithiau Dysgu Ysgolion ar gyfer Addysg Grefyddol. pdf icon PDF 219 KB

11.

Diwrnod Coffa’r Holocost 2020. pdf icon PDF 167 KB

12.

Bwletin Newyddion CYSAG. pdf icon PDF 6 KB

13.

Amserlen Cyfarfodydd 2020. pdf icon PDF 98 KB

14.

Diweddariad ar Gohebiaeth. pdf icon PDF 6 KB

CCYSAGauC:-

 

15.

Adborth o Gyfarfod CCYSAGauC yng Conwy, ar 28 Mehefin 2019. pdf icon PDF 561 KB

16.

Cynrychiolaeth yng nghyfarfod CCYSAGauC (diweddariad ar lafar):--

(i)            Tymor yr Hydref 2019 - Siambr Cyngor Aberaeron, Ceredigion, ar 21 Tachwedd 2019;

(ii)           Tymor y Gwanwyn 2020 - Merthyr Tudful (i'w gadarnhau);

(iii)          Tymor yr Haf 2020 - Gwynedd (i'w gadarnhau).