Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Ysgol Trecelyn, Stryd y Bont, Trecelyn, NP11 5FE

Cyswllt: Rebecca Barrett 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

 

3.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerffili (CYSAG) - 6ed Mawrth 2019. pdf icon PDF 340 KB

4.

Ystyried y camau gweithredu a materion sy'n codi o'r cofnodion (diweddariad llafar).

I dderbyn ac ystyried yr adroddiadau canlynol:-

 

5.

Diweddariad ar Aelodaeth CYSAG. pdf icon PDF 114 KB

6.

Cyflwyniad - Addysg Grefyddol yn Ysgol Trecelyn. pdf icon PDF 7 KB

7.

Bwletin Newyddion CYSAG. pdf icon PDF 6 KB

8.

Diweddariad ar Ddatblygu'r Cwricwlwm ac Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cwricwlwm drafft ar gyfer Cymru. pdf icon PDF 118 KB

9.

Monitro Darpariaeth a Safonau - Adroddiadau Arolygu Ysgolion Caerffili. pdf icon PDF 370 KB

10.

Diweddariad ar Gohebiaeth. pdf icon PDF 6 KB

11.

Rhestr Cyfarfodydd 2019. pdf icon PDF 95 KB

CCYSAGauC:-

 

12.

Adborth o Gyfarfod CCYSAGauC yng Nghaerdydd ar 26 Mawrth 2019. pdf icon PDF 371 KB

13.

Etholiadau Pwyllgor Gweithredol CCYSAGauC. pdf icon PDF 283 KB

14.

Cynrychiolaeth yng nghyfarfod CCYSAGauC i ddod ym Mae Colwyn, Conwy, ar 28 Mehefin 2019 (diweddariad ar lafar).