Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Cyswllt: Joanne Thomas 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Fuddiant.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

3.

Cofnodiod Caerphilly Local Access Forum held on Friday 4th Mmawrrth 2022. pdf icon PDF 266 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Materion yn Codi o'r Cofnodion.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad y Cadeirydd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Grid Gwyrdd Gwent.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Mentrau Lechyd a Lles.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Hawliau Tramwy Cyffredinol - Diweddariad.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariadau gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Gorchmynion Blaenoriaeth.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Y Rhaglen Diwygio Mynediad.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Trafnidiaeth Cymru a manylion yr ymweliad â'r safle.

·         Manylion yr Ymweliad Safle.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Grantiau.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Taith Gerdded y Gyfres Heriau.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Unrhyw Fater Arall.

Dogfennau ychwanegol: