Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

3.

Fforwm Mynediad Lleol Caerffili a gynhaliwyd ar 29 Tachwedd 2019. pdf icon PDF 231 KB

4.

Materion yn Codi o'r Cofnodion.

5.

Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod

6.

Fforwm Mynediad Cenedlaethol i Gymru.

7.

Cyflwyniad ar Grantiau.

8.

Cyflwyniad am Gyn Chwilio ac Achub.

9.

Materion sy'n effeithio ar Gefn Gwlad a Mynediad Cyfrifol.

10.

Hyfforddiant y Dyfodol.

11.

Unrhyw Fater Arall.