Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Charlotte Evans 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Fforwm Mynediad Lleol Caerffili a gynhaliwyd ar 1 Mawrth 2019. pdf icon PDF 242 KB

4.

Materion yn Codi o'r Cofnodion.

5.

Cau Llwybrau Coedwigaeth.

6.

Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru.

7.

Diweddariad gan y Cadeirydd.

8.

System Rheoli Mynediad Cefn Gwlad.

9.

Ariannu.

10.

Tudalen we.

11.

Diweddariad o ran gyrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd.

12.

Her Taith Gerdded.

13.

Cyfnod y Fforwm/ Fforwm Mynediad Lleol Newydd/ Proses.

14.

Trefniadau'r Ymweliad Safle.

Cynhelir ymweliad safle ar Gomin Gelligaer am 1.30pm neu yn union ar ôl cyfarfod y Fforwm Mynediad Lleol, gan ddychwelyd i Dŷ Penallta am 3.30pm

15.

Unrhyw Fater Arall.