Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Ystafell Sirhywi - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Media

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Dogfennau ychwanegol:

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 128 KB

To receive and consider the following matter which in the opinion of the Proper Officer may be discussed when the meeting is not open to the public and first to consider whether the public interest requires that the meeting should be closed to the public for consideration of this item:-

Dogfennau ychwanegol:

4.

Er mwyn cyfweld ymgeiswyr am y swydd Pennaeth Gwasanaethau Tir ac Eiddo.

Dogfennau ychwanegol: