Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Pwyllgor Apwyntiadau 7fed Chwefror 2022. pdf icon PDF 98 KB

4.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 130 KB

I dderbyn ac ystyried yr eitem canlynol, sydd ym marn y swyddog priodol yn eitemau eithriedig gan gymryd i ystyriaeth prawf budd y cyhoedd ac y dylid eithrio’r wasg a'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

5.

Rhestr fer o Ymgeiswyr am Gyfweliad Ffurfiol ar gyfer Swydd Pennaeth Gwasanaethau Tir ac Eiddo.