Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting via Microsoft Teams

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

3.

I dderbyn ac ystyried yr eitem(au) canlynol, sydd ym marn y swyddog priodol yn eitemau eithriedig gan gymryd i ystyriaeth prawf budd y cyhoedd ac y dylid eithrio'r wasg a'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod. pdf icon PDF 126 KB

4.

Cyfweld ag ymgeiswyr ar gyfer y swydd Cyfarwyddwr Corfforaethol – Economi ac Amgylchedd.