Y cyngor a democratiaeth > Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld ein gweddarllediadau sydd ar gael.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Minutes:

An apology for absence was received from Councillor K. Etheridge.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Minutes:

There were no declarations of interest.

 

3.

Prawf lles y cyhoedd. pdf icon PDF 130 KB

I dderbyn ac ystyried yr eitem(au) canlynol, sydd ym marn y swyddog priodol yn eitemau eithriedig gan gymryd i ystyriaeth prawf budd y cyhoedd ac y dylid eithrio’r wasg a'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod. Mae prawf budd y cyhoedd ynghlwm.

 

Minutes:

Members considered the Public Interest Test from the Proper Officer and concluded that on balance the public interest in maintaining the exemption outweighed the public interest in disclosing the information and it was:-

 

RESOLVED that in accordance with Section 100(4) of the Local Government Act 1972 the public be excluded from the remainder of the meeting because of the likely disclosure to them of exempt information as defined in paragraph 12 of Schedule12A of the Local Government Act 1972.

 

4.

Penodi'r Dirprwy Brif Weithredwr.

Minutes:

RESOLVED that Mr D. Street be appointed to the post of Deputy Chief Executive.